หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงของปอด และหัวใจ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เกรดเทียบเท่า 3M

Stethoscope

Stethoscope used to listen to the sounds made by the heart, lungs

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope