หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงของปอด และหัวใจ เหมาะสำหรับเด็กโต

Deluxe Series Pediatric Dual Head Stethoscope

Stethoscope used to listen to the sounds made by the heart, lungs

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope