หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงหัวใจโดยเฉพาะ ผลิตจากวัสดุ Stainless steel แบบ Ultraflex binaural ทำให้ได้ยินเสียงคมชัดยิ่งขึ้น

Deluxe Series Cardiology Stethoscope

Stethoscope used especially for cardiology. Stainless steel double head model that offer unsurpassed quality and value. Features deep cone-shaped bell with Ultraflex binaural.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope