หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงหัวใจโดยเฉพาะ ผลิตจากวัสดุ Stainless steel ทั้งชิ้น Chest piece มี diaphragm แบบ Ring-O-Raised ฟังได้หลายความถี่

Single Head Cardiology Stethoscope

Stethoscope used especially for cardiology. All stainless steel metal parts, features parented multi-frequency “”Ring-O-Raised”” diaphragm system, which allows the diaphragm tp be pressed upon auscultation.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope