ชุดตรวจหูตา COMBILIGHT F.O.30/E30

ชุดตรวจหูตา

COMBILIGHT F.O.30/E30 เป็นชุดตรวจหูตาที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยชุดตรวจตา 1 ช่องแสง เลนส์ในหัวตรวจช่วยลดผลกระทบจากเงาได้ และชุดตรวจหูที่มีกำลังขยาย 3 เท่า หลอดไฟแบบ vacuum และ xenon ทำให้มั่นใจได้ว่าได้สีของภาพที่ถูกต้อง

The KaWe COMBILIGHT F.O.30/E30 is a high-quality diagnostic set with ophthalmoscope with 1 apertures. The technically mature lens optics inside of the ophthalmoscope head enable an optimal image quality with no shading and otoscope with 3X-magnification. The vacuum and xenon bulbs ensure authentic colour reproduction.

ชุดตรวจหูตา COMBILIGHT F.O.30/E30