เครื่องวัดความดันดิจิตอล

เครื่องวัดความดันดิจิตอล

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ไม่มีสารปรอทจึงปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการใช้งานเหมือนเครื่องวัดความดันแบบปรอท

NISSEI Mercury-free blood pressure Monitor

A mercury-free digital column blood pressure monitor that is safe and easy to maintain that applies the familiar operations of a mercury sphygmomanometer.