เครื่องดูดของเหลว Suction Dynamic II

เครื่องดูดของเหลวเครื่องดูดของเหลว

เครื่อง Dynamic II เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลวขนาดเล็ก มีหูหิ้วอยู่ด้านบนตัวเครื่อง เหมาะสำหรับวอร์ด, ICU หรือใช้งานที่บ้าน ด้วยระบบปั๊มแบบลูกสูบคู่ ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถสร้างแรงดูดได้ถึง 20 l/min ไม่จำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุง สามารถปรับแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-80 kPa โดยมีมาตรวัดอ่านค่าแรงดูดอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องมี Scale ที่อ่านได้ชัดเจน

Suction

Dynamic II is a compact modern medical device for efficient suction, suitable for wards and ICUs as well as for homecare. A double piston oil-free vacuum pump guarantees a dynamic suction output (20 l/min) and it´s completely maintenance free. By using the suction regulator it´s possible to control the vacuum level in the range of 0-80 kPa. The value is monitored by a clearly vacuum gauge.

เครื่องดูดของเหลว Suction Dynamic II