เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

ES-100V3 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเป็นเสียงและตัวเลขและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอ

Hand Held Fetal Dopplers

The ES-100V3 fetal Doppler is a hand-held ultrasound Doppler with fetal heart LCD display. It is used to determine fetal heart rate and sounds.

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์