เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต

เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต

ES-100V3 เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพาแบบ bi-directional มาพร้อมจอ LCD แสดงกราฟแบบ real time, ค่าตัวเลข และอัตราการเต้นหัวใจ เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional) สามารถใช้ร่วมกับโพรบที่ความถี่ 2, 4, 5, 8 หรือ 10 MHz

Vascular Handheld Dopplers

ES-100V3 is a bi-directional handheld Doppler with LCD Display shows real-time waveform, numerical data and heartbeat. It can record 30 waveform memory. Transmission of waveforms and numeric data to a computer for storage through USB interface. The Software Smart-V-Link and connecting cable are optional. Probe selection of 2, 4, 5, 8 and 10 MHz as required Optional small PPG probe.

เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต