เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

ES-100VII เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเฉพาะเสียงเท่านั้น เหมาะสำหรับการฟังเสียงตัวใจทารกในครรภ์

Hand Held Fetal Dopplers

The ES-100VII fetal Doppler is a hand-held, sound only ultrasound Doppler with fetal probe ideal for fetal heart sounds.