เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต

เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต

ES-100VX เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพา สามารถฟังเสียงได้เท่านั้น เหมาะสำหรับการฟังเสียงชีพจร หาความดัน systolic สามารถใช้ร่วมกับโพรบที่ความถี่ 2, 4, 5, 8 หรือ 10 MHz

Vascular Handheld Dopplers

The ES-100VX is a hand-held non-directional sound-only ultrasound Doppler ideal for quick pedal pulse checks and systolic pressures. Noninvasive probes are interchangeable and available in 2, 4, 5, 8 or 10 MHz frequencies.

เครื่องวัดการไหลเวียนโลหิต