เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ

ES102EX เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวบนจอ LCD และเสียง มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 5 ชั่วโมง

Fetal Dopplers

The ES102EX EchoSounder® is a desktop fetal Doppler for detection of fetal heart rate and sounds. It features a fetal heart rate LCD display and rechargeable battery that provides up to 5 hours of continuous operation

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ