ชุดตรวจผิวหนัง

ชุดตรวจผิวหนัง

EUROLIGHT D30 เป็นชุดตรวจผิวหนัง ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฮาโลเจน และหน้าสัมผัสกว้างถึง 25 mm จึงสามารถส่องผิวหนังได้กว้างและชัดเจน ใช้วินิจฉัยอาการเริ่มต้นของโรคได้ดี สามารถขยายได้ 10 เท่า และปรับระดับโฟกัสได้ตั้งแต่ -6 ถึง +3.5 dpt.

Dermatoscope

The EUROLIGHT D30 dermatoscope from KaWe consist of a halogen bulb and a large contact disk (Ø 25 mm) with scale setting for the measurementof pigmentary skin modifications, especially for the early diagnosis of malignant tumours. It provides approx. 10-times magnification and the focus adjustment is from -6 up to +3.5 dpt.

ชุดตรวจผิวหนัง
ชุดตรวจผิวหนัง
ชุดตรวจผิวหนัง
ชุดตรวจผิวหนัง
ชุดตรวจผิวหนัง