โคมไฟส่องตรวจ Halux N50-3 P FX

โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ

HALUX N50 เป็นโคมส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ให้ความสว่าง 50,000 lux สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ 3 สีให้เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรคทั่วไป หอผู้ป่วย ฯลฯ

Examination Luminaire

The HALUX N50-3 is the perfect luminaire for everyone who wants better lighting performance and the ability to change the light color and spring-arm. With its illumination intensity up to 50,000 lux, the HALUX N50 offers optimal examination conditions.

โคมไฟส่องตรวจ Halux N50-3 P FX