เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาด 10 นิ้ว

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาด 10 นิ้ว

K10 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

Patient Monitor 10″

The Creative K10 Multi-Parameter Monitor is an ideal way of tracking the condition of the patient due to the clear and visual display and multiple readings. This patient monitor has easy readings and a long-lasting battery, making it suitable for constant use in a hospital/medical environment.