แท่นชาร์จชุดส่องหลอดลม

แท่นชาร์จชุดส่องหลอดลม

KaWe Medcharge 4000 แท่นชาร์จสำหรับชุดส่องหลอมลม, ชุดตรวจหู-ตา รุ่น EUROLIGHT และ COMBILIGHT

KaWe MedCharge

KaWe Medcharge 4000 is the charging station for the kawe EUROLIGHT, COMBILIGHT and the laryngoscope product lines metal handles in small(AA) and medium(C) model

แท่นชาร์จชุดส่องหลอดลม