ชุดตรวจหูตา Oto/Ophthalmoscope

ชุดตรวจหูตา

PRO SET F.O.30/E35 LED เป็นชุดตรวจหูตาที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยชุดตรวจตา 5 ช่องแสง เลนส์ในหัวตรวจช่วยลดผลกระทบจากเงาได้ และชุดตรวจหูที่มีกำลังขยาย 3 เท่า หลอดไฟแบบ LED ทำให้มั่นใจได้ว่าได้สีของภาพที่ถูกต้อง

Oto/Ophthalmoscope

The KaWe PRO SET F.O.30/E35 LED is a high-quality diagnostic set with ophthalmoscope with 5 apertures. The technically mature lens optics inside of the ophthalmoscope head enable an optimal image quality with no shading and otoscope with 3X-magnification. The LED bulbs ensure authentic colour reproduction.

ชุดตรวจหูตา Oto/Ophthalmoscope