ชุดส่องหลอดลม Laryngoscope Fiber-Optic

ชุดส่องหลอดลม

ชุดส่องหลอดลมระบบนำแสงแบบ Fiber-optic แบบถอดเปลี่ยนได้ ใช้กับหลอด LED 2.5V, 2.5V highpower หรือ 3.5V

Laryngoscope Fiber-Optic

LED Laryngoscope with 2.5V, 2.5V highpower, 3.5V come up with replaceable fiber optic

ชุดส่องหลอดลม
ชุดส่องหลอดลม
ชุดส่องหลอดลม