ชุดส่องหลอดลม

ชุดส่องหลอดลม

ชุดส่องหลอดลมระบบนำแสงแบบ Fiber-optic แบบฝัง ใช้กับหลอด LED 2.5V, 2.5V highpower หรือ 3.5V

Laryngoscope Megalight

LED Laryngoscope 2.5V, 2.5V Highpower, 3.5V come up with integrated fiber optic

ชุดส่องหลอดลม
ชุดส่องหลอดลม
ชุดส่องหลอดลม
ชุดส่องหลอดลม