เครื่่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

เครื่่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

Lepu LFR30B non contact measurement 0 risk of cross infection เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส ช่วยให้ไม่เกิดการ cross infection