เครื่องดูดของเหลว Suction Voctproa Lipos

เครื่องดูดไขมัน

เครื่อง Victoria Lipos เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลว ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand 4 ล้อ เหมาะสำหรับการดูดไขมันหรือห้องผ่าตัด ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Lipos Suction

Victoria Lipos is high performance solution designed particularly for liposuction and operating rooms. A special system of noise and vibration dampening for an extremely quiet and smooth operation with an incredibly low noise level of 39,4 dB.

เครื่องดูดของเหลว Suction Voctproa Lipos