เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Non-Contact Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

MT-500 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย สามารถวัดค่าได้ง่ายดายเพียงกดปุ่มและนำไปใกล้หน้าผาก มีความแม่นยำสูง มีโหมดการวัด อุณหภูมิร่างกาย สิ่งของ และ ห้อง

Non-Contact Thermometer

MT-500 is a non-contact type thermometer offering simple temperature readings by pressing the measurement button on the body and bring it to close to the forehead. The built-in distance sensor makes it possible to consistently achieve highly accurate readings of temperatures