เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาด 7 นิ้ว

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาด 7 นิ้ว

PC-3000 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดพกพา หน้าจอสามารถมองเห็นได้ชัด แสดงผลได้หลายค่า มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

Transfer Patient Monitor

The Creative PC-3000 Multi-Parameter Monitor is an ideal way of tracking the condition of the patient due to the clear and visual display and multiple readings.This patient monitor has easy readings and a long-lasting battery, making it suitable for constant use in a hospital/medical environment.