เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60NW ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาล บ้าน และสถานอนามัย สามารถวัด SpO2, Pulse Rate และ Perfusion Index ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ 2 ทิศทาง สามารถส่งข้อมูลผ่าน bluetooth แบบ real-time มีโพรบเพิ่มเติมสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กโต

Finger Tip Pulse Oximeter

The PC-60NW is Creative Medicals finger pulse oximeter designed for hospital, home and community medical centre. It accurately measures SpO2, Pulse Rate and Perfusion Index Values and features an innovative 2-direction true colour OLED display. Built-in bluetooth module for real-time transfer via APP. External neonadal and pediatric SpO2 probe is available.

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว