เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด Vital Sign Monitor

เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด

PC-900PRO เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้ แสดงค่า NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)

Vital Sign Monitor

PC-900PRO is Vital Sign Monitor suit for Adult, Pediatric, Neonate and come up with Rechargable Lithium battery and PC-900 PRO can measure NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)