เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด

เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด

QRS-12 เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด สามารถใช้งานได้ทั้งสัมผัสบนหน้าจอและพิมพ์บนแป้นพิมพ์ วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและพิมพ์ผลได้หลายรูปแบบ

Digital Touch Screen 12-Lead Electrocardiograph

The Infinium QRS-12 ECG System offers an extremely simple and adaptable touch-screen user interface. Patient information along with vital sign settings can be quickly modified to meet the needs of a patient’s changing condition. The QRS-12 offers a high resolution 9 inch touch screen and alphanumeric keypad to optimize the speed of patient care. The user can therefore make quick and convenient analysis while having multiple print and data transfer options.