เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด ABI/TBI Machine

เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด

Smartdop® 30EX เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายแบบตั้งโต๊ะ มาพร้อมคัฟพองลม จอ LCDและเครื่องพิมพ์ในตัว ใช้งานร่วมกับโพรบ Doppler ได้ 2 โพรบ ใช้ในการตรวจหลอดเลือดได้หลากหลาย เก็บข้อมูลได้ 30 ข้อมูล

ABI/TBI Machine

The Smartdop® 30EX is a tabletop, bidirectional vascular Doppler with a built-in cuff inflation port, backlit LCD and printer. The Smartdop® 30EX performs a wide variety of arterial and venous studies for the diagnosis and monitoring of vascular disease. It can record 30 waveform memory

เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด ABI/TBI Machine