เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

Smartdop 45 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบพกพา มาพร้อมจอ LCD และเครื่องพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์ผลออกมาได้ทันทีหลังการวัด เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

Hand Held Fetal Dopplers

The Smartdop 45 is a hand-held fetal Doppler with LCD waveform display and integrated printer enables a waveform strip to be generated for immediate documentation. It can record 30 waveform memory and USB interface. The Software Smart-V-Link and connecting cable are optional.

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์