เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด ABI/TBI Machine

เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด

Smartdop® XT เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย วัดค่า ABI, TBI โดยวัดจากร่างกาย 6 หรือ 14 จุด และโพรบ PPG ทำงานอัตโนมัติในปุ่มเดียว Smartdop® XT ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดได้หลากหลาย

ABI/TBI Machine

The Smartdop® XT is the ideal vascular ABI, TBI and PPG toe pressure Doppler. With 6 inflation ports, a simple one button operation for up to either 14-site or 6-site automatic blood pressure measurements. The Smartdop® XT can perform a complete bilateral ABI study in minutes. Integrated pulse volume and PPG (photoplethysmography) probes enable a wide variety of arterial and venous studies for accurate assessment of vascular disease.

เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด ABI/TBI Machine