เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า

SURTRON 400 HP เป็นเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูง ทำงานแบบโมโนโพล่าร์และไบโพล่าร์ สามารถให้กำลังไฟสูงสุด 400 วัตต์ สามารถตั้งโปรแกรมได้ล่วงหน้าได้

Electrosurgical Unit

SURTRON 400 HP can be used to simultaneously perform monopolar and bipolar surgery in application fields which require high precision and reliability. Programmable by the user.

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit