เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า

SURTRON 80 เป็นเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า เหมาะสำหรับการผ่าตัดขนาดกลาง เครื่องทำงานแบบโมโนโพล่าร์และไบโพล่าร์ สามารถให้กำลังไฟสูงสุด 80 วัตต์

Electrosurgical Unit

SURTRON 80 is a high frequency electrosurgical equipment which is suitable to light and medium surgery.

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit