เครื่องดูดควัน Smoke Evacuator

เครื่องดูดควัน

SURTRON EVAC เป็นเครื่องดูดควันขณะทำการตัดจี้ด้วยไฟฟ้า สามารถกรองกลิ่น แบคทีเรีย เชื้อโรคต่างๆในควันได้

Smoke Evacuator

SURTRON EVAC is an aspiration and filtering system for the smokes produced during the surgical procedures. It eliminates bad smells, reduce the bacteriologist and/or viral risks.

เครื่องดูดควัน Smoke Evacuator
เครื่องดูดควัน Smoke Evacuator
เครื่องดูดควัน Smoke Evacuator