เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า

SURTRON 200 เป็นเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า เหมาะสำหรับการผ่าตัดขนาดกลาง เครื่องทำงานแบบโมโนโพล่าร์และไบโพล่าร์ สามารถให้กำลังไฟสูงสุด 200 วัตต์ สามารถตั้งโปรแกรมได้ล่วงหน้าได้

Electrosurgical Unit

SURTRON 200 is a high frequency electrosurgical equipment which is suitable to light and medium surgery. Programmable by the user.

เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า Electrosurgical Unit