โคมไฟส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด

โคมไฟผ่าตัดขนาด 100000 ลักซ์

TRIANGO 100 เป็นโคมไฟส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ที่ให้ความสว่างถึง 100,000 Lux ซึ่งสูงสุดในบรรดาโคมไฟยี่ห้อ Derungs เหมาะสำหรับตรวจโรคผิวหนัง, นรีเวชวิทยา หรือแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ มีทั้งรุ่นที่สามารถปรับโฟกัส, อุณหภูมิแสง และตำแหน่งการติดตั้ง

Medical Light

The TRIANGO 100 treatment light by Derungs is especially good for treatment, minimally invasive interventions and in-depth examinations. With its first-class features, it assists medical personnel in fields like dermatology, gynecology and urology. With 100,000 lux, it is the highest-performing medical light by Derungs. Special versions with focusable light fields and light color extend the applications even further.

โคมไฟผ่าตัด Medical Light