เครื่องดูดของเหลว Suction Voctproa Thorax

เครื่องดูดของเหลว

เครื่อง Victoria Thorax เป็นเครื่องสำหรับดูดสารคัดหลั่ง หลังการผ่าตัดในช่องอก และช่องท้อง ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand 4 ล้อ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานระยะยาว โดยสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง 30 วัน ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Thoracic Suction

Victoria Thorax is a suction unit specially designed for common use as well as for thoraxic and abdominal surgery drainage and intensive care. The system can be used for long-term – up to 30 days continuous drainage. Thanks to a unique patented solution Victoria Thorax enables full suction output even during drainage. A special system of noise and vibration dampening for an extremely quiet and smooth operation with an incredibly low noise level of 39,4 dB.

เครื่องดูดของเหลว Suction Voctproa Thorax