โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ Medical Light

โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ

โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ
Visano 20-2P TX (ล้อเลื่อน)
โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ
Visaino 20-2C T1 (เพดาน)

VISIANO 20 เป็นโคมส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ให้ความสว่าง 60,000 lux พื้นที่ส่องสว่างกว้าง จึงเหมาะกับตรวจโรคผิวหนัง, เวชปฏิบัติทั่วไป, นรีเวชวิทยา, แผนกระบบทางเดินปัสสาวะ, เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและแผนกวิสัญญี ใน ICU, ER หรือการผ่าตัด อาจปรับอุณหภูมิแสงได้ 2 สีให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ และ VISIANO 20 นี้มีนวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคให้กับโคมไฟอีกด้วย

โคมไฟส่องตรวจทำหัตถการ

Examination Luminaire

Visano 20-2P TX
Visaino 20-2C T1

The VISIANO 20 is an examination luminaire with first-class performance and innovative features. At 60 000 lux, the light field is outstanding for the class. This makes it suitable for many
applications: general medicine, dermatology, gynecology, urology, neonatology and anesthesia. In intensive care, emergency and surgery preparation, it assists medical personnel with high quality illumination using LEDs in two different light colors. Unique in this luminaire category is the integrated Sanitized® hygiene function.