เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์

เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์

เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่น VL3D แบบแผ่นส่องตรวจใช้ครั้งเดียว โดยมีกล้องรับภาพทางเดินหายใจส่งภาพมาที่จอแสดงผล เพื่อให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง ง่าย รวดเร็ว และไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจส่วนต้น พร้อมแผ่นส่องตรวจแบบใช้ครั้งเดียว 5 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วย

Disposable Video Laryngoscope

The Video Laryngoscope VL3D is designed to enable quick and easy intubation with its display providing a consistent clear real-time view of your patient’s airway. The single-use blades are available in five different sizes, allowing you to keep your preferred intubation technique.