เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์

เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์

เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่น VL3R แบบแผ่นส่องตรวจใช้ซ้ำได้ โดยมีกล้องรับภาพทางเดินหายใจส่งภาพมาที่จอแสดงผล เพื่อให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง ง่าย รวดเร็ว และไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจส่วนต้น พร้อมแผ่นส่องตรวจแบบใช้ซ้ำ 8 ขนาด 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วย

Reusable Video Laryngoscope

The Video Laryngoscope VL3R is designed to enable quick and easy intubation with its display providing a consistent clear real-time view of your patient’s airway. The reusable blades are available in eight different sizes and offers the choice of two blade types, allowing you to keep your preferred intubation technique.