Shipping

support

Tel. 02-511-5699

New Products

On Sale Products

MostViewed

Recent Posts

05 July . 2017

โรคความดันโลหิตสูง...ฆาตกรเงียบ

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้มีความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการ จะแสดงอาการก็เมื่อเป็นมากแล้ว อาการที่พบ เช่น ปวดศรีษะบริเวณท้ายทอยในตอนเช้า

Read more
31 March . 2017

4 อาการบ่งบอกว่าคุณต้องพบแพทย์

เมื่อมีความผิดปกติภายในตัวเรา อาการก็จะฟ้องออกทางร่างกาย เป็นสัญญาณว่าร่างกายไม่ไหวแล้ว ควรไปหาหมอได้แล้วนะ และนี่ก็คือ 4 อาการบ่งบอกว่าคุณต้องพบแพทย์

Read more
11 January . 2017

สัมมนาประจําปี 2016 ประเทศเกาหลีใต้

cmp group จัดสัมมนาประจําปี 2016 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 59

Read more

Close